Välj en sida

Våga lita på dig själv och ditt eget unika sätt att vara förälder till ditt eget unika barn. Släpp taget om oro, goda råd och ”experter”, för att istället lita på din egen intuition – ditt sjunde sinne – i varje situation. När du gör det, kan du också hjälpa sitt barn att lita på sitt eget sjunde sinne – i sanning ett verktyg för livet.

Jag heter Anna Andergrahn och jag stöttar föräldrar i att förstå mer om sig själv, sitt liv och sitt livssyfte – samt stöd i att följa sin alldeles egen väg.

Kolla även in dessa små barnböcker med stora livstankar: